02-06-2003 - Windsurfen, Nieuws

Boven je hoofd dragen van je spullen

Boven je hoofd dragen van je spullen

Dit is een klassieke en elegante manier om je spullen in en uit het water te krijgen, vooral handig als er op de spot waar je surft een grote shorebreak is.

1. Om je spullen boven je hoofd te dragen pak je met je masthand de mast of de giek dicht bij de mast vast. Met je andere hand pak je de voorste of de achterste voetband. Je brengt in feite het zeil boven je hoofd en pakt de voetband. Laat het zeil een beetje op je hoofd leunen, zodat je redelijk stabiel bent.
2. Loop naar het water en let erop dat de voorkant van je mast naar de wind wijst. Op die manier helpt de wind bij het dragen van je spullen.
3. Loop het water in en zet jezelf schrap.
4. Til je board over het schuim.
5. Leg je board neer op het vlakke water achter de golf, klaar om te
waterstarten.
6. Waterstarten en wegwezen!

 van