31-10-2012 - Kitesurfen, Nieuws

Dacia NK Kiteboard naar 10 en 11 november.

De afgelopen tijd is er veel wind, waardoor er goed gekite kan worden. Helaas lijken de Dacia NK kiteboard afroepweekeinden tussen al deze wind door te slalommen, want voor alle afroep weekenden was de wind verwachting niet goed.

Het evenement wordt daarom verplaatst naar 10 en 11 november, het hele circus opbouwen als er geen wind is zonde. Het kampioenschap op 10 en 11 november is officieus, omdat het buiten de officieel vastgestelde data valt. De organisatie zal voor de deelnemers maatregelen treffen voor de in-en uitwendige mens om gedurende het evenement op temperatuur te blijven.

 van