31-01-2023 - Skiën, Nieuws

De wereldwijde CO2-emissie wordt bij VAUDE consequent verder gereduceerd

Sinds 1 januari worden alle VAUDE-producten wereldwijd klimaatneutraal geproduceerd. Deze mijlpaal, die in eerst nog door compensatie zal worden bereikt, is onderdeel van de ambitieuze VAUDE-klimaatstrategie, waarvan de concrete doelstellingen nu wetenschappelijk zijn geverifieerd en gepubliceerd.

Dit betekent: VAUDE heeft de zekerheid met haar klimaatdoelen een vermindering van de opwarming van de aarde volgens de 1,5 graden-doelstelling te bereiken. Dit werd door de wetenschappers van SBTi aan de hand van de wereldwijde VAUDE-klimaatvoetafdruk volgens het Greenhouse Gas Protocol in een complex proces berekend en geverifieerd. “Dit is een belangrijke bevestiging voor ons klimaatengagement, waaruit ook blijkt: het is haalbaar! Als we allemaal onze bijdrage leveren, kunnen we nog steeds de opwarming van de aarde afremmen, die ons leven op aarde acuut bedreigt. Tegelijkertijd maakt de huidige klimaatcrisis duidelijk hoe belangrijk het is om van fossiele brandstoffen af te stappen. Het is de hoogste tijd!” is de oproep van Antje von Dewitz, CEO VAUDE.  

  • VAUDE klimaatstrategie wetenschappelijk bevestigd
  • Al 72% van de producten van de VAUDE winter-collectie 23/24 bestaat voor minstens 50% uit gerecycled of organisch materiaal
  • 50% minder CO2-emissie in de wereldwijde supply chain in 2030

De SBTi zet zich in voor een netto-zero-transformatie van de wereldeconomie en roept bedrijven op om hun bijdrage voor het voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs te leveren. Méér dan 4.000 bedrijven van over de hele wereld hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief om hun CO2-emissie op wetenschappelijke basis te reduceren. “Het is een goed begin, maar het is nog maar een fractie van alle bedrijven. We hebben veel meer bondgenoten nodig, vooral uit sectoren met hoge emissies”, vraagt ​​Hilke Patzwall, Sustainability Manager VAUDE.

VAUDE klimaatdoelstellingen bevestigd en gepubliceerd

In oktober bevestigde de SBTi, dat de door VAUDE geplande doelstellingen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met de doelstelling van 1,5 graad in overeenstemming zijn. Daarbij werden drie concrete doelen geverifieerd en gepubliceerd:

  1. VAUDE verplicht zich om de absolute Scope 1 – Emissies van broeikasgassen tegen 2026 met 45% te verminderen, uitgaand van het basisjaar 2019.  
  2. VAUDE verplicht zich om tot 2030 jaarlijks 100% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te betrekken.
  3. VAUDE verplicht zich om de absolute Scope 3 – Emissies van broeikasgassen voor ingekochte goederen en diensten tot 2030 met 50% te verminderen, uitgaand van het basisjaar 2019. 

Grootste uitdaging: wereldwijde supply chain

De grootste uitdaging voor VAUDE is het derde doel, d.w.z. de emissies in de supply chain vóór 2030 met 50% te reduceren. Hier, waar het leeuwendeel van de emissies plaatsvindt, is de inspanning het grootst en de uitvoering het moeilijkst. Want het gaat om complexe, meerlaagse supply chains met ongeveer 100 materiaalleveranciers over de hele wereld. “Het vastleggen van het gezamenlijke energieverbruik van alle betrokken partners was al een gigantische klus. Maar nu hebben we een gefundeerde database, die we als basis kunnen gebruiken om onze wereldwijde emissies meetbaar te verminderen”, legt Hilke Patzwall uit. Aandacht gaat daarbij uit naar de omschakeling op hernieuwbare energie, evenals het gebruik van duurzame materialen voor de vervaardiging van de producten. Vooral bij de productie van de materialen wordt veel, veelal fossiele energie gebruikt.

Om de emissies in de wereldwijde supply chain te reduceren , heeft VAUDE zich twee subdoelen gesteld. Enerzijds moet in 2024 méér dan 90% van de producten voornamelijk uit gerecyclede of organische materialen bestaan. Aan de andere kant heeft VAUDE zich voorgenomen om tegen 2030 50% van de de emissies van de supply chain, met name bij materiaalproducenten, te besparen. “We ondersteunen onze wereldwijde materiaalleveranciers om hun energie-efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd op hernieuwbare energiebronnen over te schakelen. Een energietransitie in de productielanden is dringend nodig, om de emissies op grote schaal te kunnen reduceren”, zegt Hilke Patzwall.

Wat heeft VAUDE al bereikt?

VAUDE werkt er al jaren aan om de emissies systematisch te verminderen, om de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds 2012 compenseert het bedrijf de (nog) onvermijdelijke emissies op het hoofdkantoor in Tettnang en is met de daar uitgevoerde productie inbegrepen klimaatneutraal. Twee jaar geleden heeft VAUDE zich gecommitteerd aan de ambitieuze wereldwijde klimaatdoelstellingen, die nu door de SBTi zijn bevestigd. Sindsdien werkt VAUDE er keihard aan, om de emissies in de supply chain systematisch te reduceren en ook om het aandeel van klimaatvriendelijke materialen in de producten te vergroten. Daarbij heeft het bedrijf al veel bereikt: In de VAUDE collectie winter 23/24 heeft al 72 procent van de producten een aandeel gerecycled of organisch materiaal van minstens 50 procent. Sinds januari 2022 is VAUDE met alle producten wereldwijd klimaatneutraal. Omdat VAUDE vanwege de enorme uitdagingen in de eigen processen en de complexe supply chains niet alle emissies direct kan elimineren, zet het bedrijf bewust een tussenstap. Daarom investeert VAUDE in de reductie van de CO2-emissies en ook in de compensatie van emissies die (nog) niet kunnen worden vermeden via een myclimate Gold Standard klimaatbeschermingsproject in Vietnam. “De reductie van de emissies heeft daarbij een duidelijke prioriteit! Ons doel is om het aandeel van de compensatie steeds verder te verkleinen”, aldus Hilke Patzwall.

Hoe gaat het verder?

VAUDE zal zijn emissies in overeenstemming met de geverifieerde klimaatdoelstellingen in de gedefinieerde periode verminderen, om 1,5 graad-doelstelling permanent te halen. Daarbij worden de afgesproken subdoelen en doelen regelmatig door de SBTi-experts gecontroleerd.

Het Science Based Targets initiatief

Het internationale Science Based Targets Initiative zet zich ervoor in dat de wetenschap haar bijdrage levert aan de in Parijs vastgestelde klimaatdoelen. De ondernemingen verplichten zich er vrijwillig toe, zichzelf op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen te stellen. Deze moeten in overeenstemming zijn met de vereisten van het Akkoord van Parijs om de mondiale opwarming van de aarde tot 1,5°C te verminderen. Voor het initiatief werken de volgende organisaties samen: CDP (Disclosure Insight Action), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). 

Voor meer informatie en producten kunt hier de website bezoeken.


Voor meer nieuws, Tips & Tricks, leesvoer en de laatste magazines kijk op Ridersguide.nl. Wil je altijd up-to-date blijven? Klik dan nu hier en word abonnee van Soul en volg ons op Facebook en Instagram

 van