03-09-2021 - Kitesurfen, Leesvoer

Het NKV

HOE HET NKV JOUW KITEPLEZIER GARANDEERT

Zeker sinds de pandemie heeft de kitesurfsport nieuwe zieltjes gewonnen. Dat betekent ook meer drukte voor de Nederlandse Kitesurfvereniging. Het NKV heeft onlangs zijn vijfduizendste lid mogen verwelkomen. En dat is maar goed ook, want de NKV heeft z’n handen aan het garanderen van ons kitesurfplezier. Een paar vragen aan Hein Bijl, voorzitter van de Nederlandse Kitesurfvereniging.

Hein Bijl (interview) Voorzitter van de Nederlandse Kitesurfvereniging

Wat is het NKV eigenlijk?

‘De NKV is een meer dan 5.000 leden tellende vereniging die de belangen behartigt van kitesurfend Nederland. De NKV richt zich hierbij op het vergroten en verbeteren van het aantal kitespots en het coördineren van de sterk toegeno- men drukte. Daarnaast proberen we het bewustzijn rondom de veiligheid van het kitesurfen te vergroten. Ten slotte bie- den we ondersteuning bij het organiseren van wedstrijden.’

Wie ben je?

‘In de zomer van 2017 ben ik met mijn toen 12-jarige zoon begonnen met kitesurfen in IJmuiden. Wat begon als een leuke bezigheid op het strand en een sport ‘voor erbij’, is inmiddels uitgegroeid tot een enorme passie. Er hoeft maar een klein beetje wind te staan en ik sta op het water. Ik kijk dan ook iedere dag op mijn windapp. In het dagelijks leven ben ik Head of Legal Affairs bij de internationale hotelketen citizenM.’

Wat is je functie binnen de NKV?

‘Sinds maart ben ik voorzitter van de NKV omdat de vorige voorzitter Rene Bos na 5 jaar voorzitterschap is teruggetre- den. Rene bracht de NKV in rustiger vaarwater, we hebben steeds meer impact op lokale overheden, veiligheid en het bieden van ondersteuning bij wedstrijden staat inmiddels hoog op de agenda en er werd een begin gemaakt met de integratie van Kitefoil Cup Holland in de NKV.’

Waar is het NKV nu druk mee?

‘Een belangrijk dossier voor de NKV is Maasvlakte II/Slufter. Alle watercondities komen hier samen, van onwaarschijnlijk mooie golven, tot vlakwater in een lagune. Uniek is verder dat je hier met wind uit het zuiden en noordoosten kunt ki- tesurfen. De wave-, freestyle- en freeridekiters kunnen hier uit hun dak gaan. Men komt daarom van heinde en ver om

hier te kiten. Door de vergunde bouw van een windmolen- park door Eneco op de Maasvlakte II, heeft de gemeente Rotterdam besloten het kitesurfen op de gehele Maasvlakte per 1 januari 2022 te verbieden. De NKV gaat met Eneco, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid Holland en Rijkswater- staat een oplossing vinden, zodat we er ook in 2022 kunnen blijven kitesurfen.’

Worden problemen groter nu de kitesport groeit?

‘Ja, de kitesport is snel groeiend. Vooral op het binnenwater merk je dat spots onder druk staan door het toenemende aantal kitesurfers. Er is – door aangrenzende natuurgebieden en zwemzones – niet zomaar extra ruimte beschikbaar en er zijn zorgen over veiligheid en overlast en ook het kiteplezier. De beheersbaarheid van de drukte op kitespots is daarom een speerpunt. We zijn een proef gestart met de inzet van ‘spot coaches’ die helpen om op het land en op het water de spots veilig en relaxed te houden. Daarnaast zijn we in gesprek met de scholen die hier les geven zodat wij geza- menlijk de drukte beheersbaar houden. Het groeiend aan- tal kitesurfers maakt ook dat de veiligheid weleens in het gedrang komt. Het komt helaas regelmatig voor dat kiters relatief onvoorbereid het water op gaan. Een ander speer- punt is daarom om nog meer aandacht te gaan besteden aan veiligheid door bijvoorbeeld safety clinics, veiligheids- initiatieven met de KNRM en Reddingsbrigades en samen- werking met kitescholen. Door de coronamaatregelen mo- gen er op dit moment helaas nog geen wedstrijden worden georganiseerd. Zodra dit weer mogelijk is, zijn we daar klaar voor en kunnen we daar waar nodig ondersteuning bieden.

NKV bestuur (interview)

Hoe gaat het met het NKV?

‘Het gaat goed met het kiten in Nederland en met de NKV. Het aan- tal kitesurfers is de laatste jaren enorm toegenomen en de populariteit van het kiten zal de komende jaren alleen nog maar meer stijgen. Zelf hebben we recent ons vijfduizendste lid mogen verwelkomen en we verwachten eind dit jaar minimaal zesduizend leden te zullen hebben. De NKV staat inmiddels als een huis en heeft een stevige basis van en- thousiaste bestuurders en vrijwilligers. Je kunt hierbij denken aan onze spotbeheerders die proberen de drukte op de verschillende kitespots in goede banen te leiden en hierover contact onderhouden met lokale overheden.’

Doen jullie ook wat met andere sporten zoals wingfoilen?

‘De NKV beschouwt wingfoilen als een vorm van kitesurfen. Wingfoi- len is sterk in opkomst en trekt zowel kiters als windsurfers aan. De NKV heeft er mede voor gezorgd dat deze discipline in de wet- en regelge- ving als een zeilplank (windsurfer) wordt behandeld. Dit betekent dat de wingfoilers, in tegenstelling tot de kitesurfers, op alle recreatieve meren en plassen mogen varen, behalve natuurlijk op de gevaarlijke kanalen en vaarwegen. Daarnaast zijn we bezig met het uitbreiden van de dekking van onze kiteverzekering die je ‘erbij’ krijgt als je lid wordt van de NKV. We willen dat ook wingfoilen onder de dekking valt.’

Hoe ziet de toekomst eruit?

‘De NKV ziet de toekomst rooskleurig in. Zoals gezegd, de populariteit van het kiten is sterk groeiende en ons ledenaantal neemt toe. We heb- ben veel enthousiaste vrijwilligers die ons helpen bij het bereiken van onze doelstellingen. Veel aandacht zal blijven uitgaan naar het beheers- baar houden van de drukte op de kitespots en het verbeteren van de veiligheid. Daarbij hebben we de hulp nodig van en gaan we in gesprek met alle stakeholders, zoals lokale overheden, KNRM en Reddingsbriga- des, kitescholen en niet te vergeten de kiters zelf.’

Dit artikel ‘’NKV” komt uit Access #2 van 2021. Voor meer kitesurf nieuws, Tips & Tricks, leesvoer en de andere magazines kijk op Ridersguide.nl. Wil je altijd up-to-date blijven? Klik dan nu hier en word abonnee van Access en volg ons op Facebook en Instagram!

 van