09-01-2015 - Surfen, Nieuws

Holland Surfing Association en Surfbenelux samenwerking in 2015

In 2015 zal de HSA als surfbond samenwerken met veel verschillende partijen in de Surf. Eén van de partijen die zich zeer betrokken toont bij de ontwikkeling van de Nederlandse surfsport is Surfbenelux.

Surfbenelux is een succesvol surf team, organiseert surfwedstrijden zoals de jaarlijkse O’Neill Jackpot en ontwikkelt surf gerelateerde applicaties.

De Nederlandse surfsport is de laatste jaren gegroeid. Het aantal surfers in Nederland neemt nog steeds toe en de surfscholen,  surfshops, surfmerken, maar ook de HSA als nationale surfbond en organisaties als SurfBenelux, bieden een steeds breder pakket aan diensten om deze surfers te bedienen.

Om de surfer optimaal te laten profiteren van alle kennis en kunde die ons kikkerlandje op surfgebied rijk is, zal de HSA zal de NK Surftour 2015 in samenwerking met Surfbenelux organiseren. De NK Surftour zal op deze manier nog aantrekkelijker worden voor surfers om aan deel te nemen. Meer concrete informatie over de NK Surftour 2015 volgt z.s.m.

De HSA is blij met ieder vruchtbaar samenwerkingsverband binnen de surf en in het bijzonder nu met Surfbenelux. Gezamenlijk zetten we alles op alles om de NK Surftour 2015 tot een onvergetelijke succes te maken. Met de Surftour in 2015 willen we een trend zetten die zich met de jaren verder zal ontwikkelen. HSA nodigt dan ook partijen binnen en buiten de surfbranche uit om zich aan te sluiten bij de NK Surftour. Ook voor 2015 zijn er nog volop mogelijkheden voor partijen om aan te haken bij het NK. Neem hiervoor contact op met info@hsa.nl.

Verder zal de HSA in 2015 met Surfbenelux een traject starten om samen met de Nederlandse surfscholen en surfteams een helder opleidings- en talententraject vorm te geven. De HSA zal in februari een startbijeenkomst organiseren waar alle betrokken partijen voor zullen worden uitgenodigd.

 van