26-09-2016 - Mountainbiken, Nieuws

Mountainbiken in Amsterdam?

De gemeente Amsterdam wil graag samen met jullie de haalbaarheid van een mountainbikeroute in Amsterdam verkennen. Dit doen men graag met betrokken mountainbikers!

 Vandaar dat er een informele bijeenkomst wordt georganiseerd om deze vragen met elkaar te verkennen en te kijken waar de kansen liggen. Hieronder vindt je een flyer met het prorgramma en de mogelijkheid om aanwezig te zijn op een avond om over mountainbiken in Amsterdam te praten. De vragen die hierbij centraal staan zijn:

  • Wat is de animo voor mountainbiken in Amsterdam en (hoe) is dit georganiseerd?
  • Waaraan moet een goed mountainbikeroute voldoen? Wat zijn goede voorbeelden van stedelijke mountainbikeroutes?
  • Wat zijn kansrijke plekken in Amsterdam voor een route?

Locatie:               Futurumclub, Haarlemmermeerstraat  114  Amsterdam

Datum:                Donderdag 6 oktober 2016

Tijd:                     19.30 – 21.30 uur

mtb_amsterdam_2

 van