Paddle 2 Move

Het is alweer 6 jaar geleden. De paddle for Lars fundraise.

Zijn vrienden hielpen Lars toen. Nu zet hij zich in voor en met lotgenoten.

Op 12 september 2021 zamelen we geld in tijdens de grootste stand-up paddle tocht door Amsterdam, Paddle 2 move!  Lars zet zich met een groep initiatiefnemers in voor lotgenoten. Samen richten zij NeuroMove op, het eerste specialistische trainingscentrum voor dwarslaesie patiënten en andere neurologische aandoeningen in Nederland. Om de juiste apparatuur aan te kunnen bieden en fysiotherapeuten te trainen is de fundraising Paddle 2 Move in het leven geroepen. 

-Paddle mee of doneer direct!-

Lars de Beer raakte zes jaar geleden door een mountainbike ongeluk tot zijn nek toe verlamd. Alles waar hij zo van hield – zijn leven als designer, buitenmens en sporter – vraagt om een nieuwe invulling. Met de succesvolle fundraiser Paddle voor Lars, in september 2015 te Amsterdam, werd zo’n 320.000 euro opgehaald. Dit gaf Lars de mogelijkheid om het zogeheten Activity Based Therapy bij Project Walk in Amerika te volgen. Een trainingsmethode waarbij de nadruk ligt op het streven naar neurologische verbetering. Ook Katelijne, reisde met haar dwarslaesie naar Project Walk om daar haar allereerste stappen uit haal rolstoel te zetten. Overtuigd van het succes van deze methodiek sloegen ze de handen ineen (samen met Nico Jonk, Martijn Boon, William Griffioen en Marcel Korver) om een Activity Based Therapy trainingscentrum in Nederland op te richten, genaamd NeuroMove.  

Lars en Katelijne zijn twee van de vier- tot vijfhonderd Nederlanders die jaarlijks een dwarslaesie krijgen. NeuroMove,  het eerste specialistische trainingscentrum voor dwarslaesie patiënten en andere neurologische aandoeningen in Nederland, geeft iedereen de kans alles uit zijn of haar herstel te halen!

Crowdfunding

Trainingscentrum NeuroMove heeft al onderdak gevonden in het Friendship Sports Centre in Amsterdam. Voor het opzetten van de faciliteiten en het opleiden van de fysiotherapeuten is nog veel geld nodig. Daarom organiseren we op 12 september Paddle 2 Move, een grote stand-up paddle tocht dwars door Amsterdam. We starten bij het terras van Pension Homeland op het Marineterrein. Doneer nu op www.paddle2move.nl of paddle mee op 12 september !?

Breng mensen met een dwarslaesie weer in beweging 

Activity Based Therapy

In Amerika is een therapie ontwikkeld om mensen met een dwarslaesie een nieuwe kans op bewegen te geven. Deze Activity Based Therapy (ABT) komt nu eindelijk naar Nederland. 

Waar de traditionele therapieën zich met name richten op het leren omgaan met de beperking, richt Activity Based Therapy zich op het opwekken van neurologisch herstel met als doel functie terug te winnen. Dit is een langzaam proces en gaat met kleine stapjes. Sommigen mensen zullen wellicht uiteindelijk weer kunnen gaan lopen, maar ook op het oog minder spectaculaire resultaten kunnen van grote betekenis zijn. Door een betere hand-/ armfunctie kan iemand bijvoorbeeld opeens wel zichzelf voeden of zijn rolstoel met joystick besturen. Zelfstandig transfers maken door een betere rompstabiliteit, kunnen opstaan uit je rolstoel of het (deels) herwinnen van je blaasfunctie maken een groot verschil in het leven. Logischerwijze variëren de resultaten: onder andere de ernst en plek van het ruggenmergletsel, de leeftijd en fysieke conditie spelen hierin een rol.

————–

Lange tijd is de heersende gedachte geweest dat functioneel herstel van verlamming zo goed als onmogelijk is. De hoofddoelstelling tijdens de revalidatie ligt dan ook bij compensatie strategieën die de patiënt leren met zijn beperkingen om te gaan en die hem of haar een zo zelfstandig mogelijk leven bieden. De laatste decennia zijn er door onderzoek echter nieuwe inzichten ontstaan: het zenuwstelsel, of het nu intact of geblesseerd is, heeft een enorm potentieel voor aanpassing en modificatie wat aangewend kan worden om herstel op te wekken[1]

Binnen de neurorevalidatie voor patiënten met een dwarslaesie zijn er de afgelopen jaren nieuwe strategieën toegevoegd die plasticiteit en regeneratie in het centraal zenuwstelsel bevorderen. Deze zijn nodig om zoveel mogelijk neurologische functie te kunnen herstellen. Het feit dat de meeste cellulaire processen afhankelijk zijn van fysieke activiteit heeft bijvoorbeeld geleid tot het vernieuwende concept dat activiteit belangrijk is voor neurologisch herstel. En dit heeft weer geleid tot de opkomst van Activity Based Therapy waarbij het doel is de neurale activiteit te optimaliseren in het beschadigde ruggenmerg onder het dwarslaesie-niveau. Er wordt benadrukt dat levenslange ABT vereist is om de terugkeer van functie te bevorderen en om patiënten in de gelegenheid te stellen te kunnen profiteren van de mogelijke geneeswijzen die zullen worden ontdekt.[2]Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat patiënten veel voordeel kunnen hebben bij Activity Based Therapy. 


Informatie:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23098718/

https://bit.ly/3ywO2SZ

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444521378000206

NeuroMove

Neuromove is een innovatief non-profit trainingscentrum voor eerstelijns neurorevalidatie voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen die tot verlamming leiden (zoals ook MS). Door middel van specialistische, intensieve training en complementaire therapieën, willen wij de functionaliteit, mobiliteit, mentale en fysieke gezondheid van onze cliënten verbeteren. En daarmee hun levenskwaliteit en participatie in de samenleving vergroten.  Meer info www.neuromove.nl 

QUOTES

‘Het brein is enorm plastisch. Uit ons onderzoek blijkt dat specifieke training ervoor kan zorgen dat hersencellen nieuwe functionele verbindingen maken, ook tijdens de volwassenheid. Activity Based Therapy, de therapie die NeuroMove toepast, maakt gebruik van dat mechanisme om neurologisch herstel te bevorderen. Ik denk dat NeuroMove van grote toegevoegde waarde kan zijn in het revalidatieproces van dwarslaesie patiënten. Wij willen dan ook graag samenwerken met NeuroMove en onderzoek doen naar de effecten van deze therapie.’

Prof. Dr. Chris I. De Zeeuw – afdelingshoofd Neurowetenschappen Erasmus MC Rotterdam & Vice-Directeur Nederlands Herseninstituut Amsterdam

‘Samen met enkele andere artsen en neurowetenschappers van het Erasmus MC hebben wij enkele jaren geleden een Activity Based Therapy centrum in San Diego bezocht. Wij stonden verbaasd van de enorme vooruitgang die patiënten maakten door middel van ABT. Iets wat ik in NL nooit gezien heb. Het is duidelijk dat er een grote groep dwarslaesie patiënten is waarbij veel meer bereikt kan worden dan de huidige doelstellingen van de Nederlandse revalidatiezorg. De oprichters van NeuroMove zijn hier het perfecte voorbeeld omdat zij zelf hebben ervaren wat je met goede training kan bereiken en dit nu graag willen aanbieden aan andere dwarslaesiepatiënten. Het is hoog tijd dat er een centrum als NeuroMove in Nederland wordt opgericht.’ 

Dr. Henk-Jan Boele – arts en neurowetenschapper Erasmus MC Rotterdam & Princeton University US

‘Met grote belangstelling heb ik de ontwikkeling van NeuroMove als trainingscentrum voor eerstelijns neurorevalidatie voor dwarslaesie patiënten gevolgd. Ik ben er van overtuigd dat NeuroMove een waardevolle aanvulling kan zijn in het revalidatieproces van deze  patiëntencategorie en ondersteun het van harte.’

Wilco C. Peul | Professor Neurochirurgie Universiteit Leiden

Voorzitter Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) | LUMC & HMC & HAGA 

Leiden & Den Haag

 van