14-03-2014 - Nieuws, Wielrenblad

Route: Alblasserwaard

In den beginne was de aarde woest en ledig en over hoe het daarna verder ging, zijn de meningen verdeeld. In de Alblasserwaard schrijven veel mensen het bestaan van de aarde toe aan de hand van God. Maar los van die discussie staat het buiten kijf dat er ook voldoende mensenhanden aan te pas gekomen zijn om dit gebied bewoonbaar te maken. Het begon echter met de wind die in de periode na de laatste ijstijd het gebied met zand bedekte en een fundament legde voor wat uiteindelijk de Alblasserwaard zou vormen. Een ontwikkeling van duizenden jaren met een laaggelegen veenweidegebied vol koeien, weilanden, molens, boerderijen en dorpen als resultaat. Eén element is in die duizenden jaren echter altijd gebleven: de wind. 

Lees voor het gehele verslag het artikel in Wielrenblad #1, maar pak vooral zelf de fiets en ga lekker de weg op. Hieronder hebben we de route alvast voor je toegevoegd!

Route Alblasserdam


Grotere kaart weergeven

 van