Schwalbe publiceert gedetailleerde levens-cyclusanalyse voor de Green Marathon

Het is ‘s werelds eerste fietsband met een gesloten materiaalkringloop – Schwalbe heeft nu een gedetailleerde levenscyclusanalyse (LCA) gepresenteerd om de milieubelasting van de Green Marathon te kwantificeren. Het resultaat: Met 1,43 kg CO2-equivalenten (CO2eq)* bespaart de Green Marathon in totaal 41% CO2 ten opzichte van zijn voorganger.

De Marathon uit 2010 had al een lagere CO2-voetafdruk dan andere fietsbanden dankzij het gebruik van gerecyclede materialen, onder andere in de lekbescherming. De levenscyclusanalyse werd opgesteld op basis van strenge wetenschappelijke criteria en volgens de geldende normen. Schwalbe werkte nauw samen met alle leveranciers om de relevante gegevens te verzamelen.

Grondstoffen veroorzaken de meeste emissies

De koolstofvoetafdruk van het product (PCF) berekend met de levenscyclusanalyse geeft een belangrijke bevinding: het grootste deel van de uitstoot, 62% in totaal, wordt veroorzaakt door grondstoffen. 41% CO2 besparing ten opzichte van voorganger dankzij gerecyclede en hernieuwbare materialen.

Ongeveer een derde wordt veroorzaakt door energieverbruik tijdens de productie en slechts iets minder dan 3,5% wordt veroorzaakt door transportlogistiek. Dit onderstreept het belang van grondstof- en materiaalonderzoek voor de vermindering van de milieubelasting. Schwalbe werkt sinds 2013 intensief aan de ecologische materiaaloptimalisering van alle banden en binnenbanden.

Sebastian Bogdahn (hoofd R&D milieu): „De Green Marathon is het resultaat van jarenlang onderzoeks- en ontwikkelingswerk en een paradepaardje – dat wordt onderstreept door het resultaat van de levenscyclusanalyse. Tegelijkertijd houdt het werk daar voor ons niet op. Ons doel is om voor 2025 voor alle kernproducten levenscyclusanalyses te maken en tegelijkertijd de milieubelasting van onze banden en binnenbanden verder te reduceren.“

Het grootste deel van de CO2-besparing in de Green Marathon bereikt Schwalbe door het gebruik van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen. De band is het eerste product dat 100% gerecycled carbon black (rCB) gebruikt. Het rCB is een direct product van de Schwalbe bandenrecycling en vervangt het fossiele carbon black.

Wat is de volgende stap

De levenscyclusanalyse voor de Green Marathon weerspiegelt de huidige stand van Schwalbe op het gebied van duurzame productontwikkeling en evaluatie en is de eerste stap. Het familiebedrijf werkt momenteel op volle toeren aan de verdere ontwikkeling van de levenscyclusanalyse methodiek om voor 2025 voor alle Schwalbe kernproducten levenscyclusanalyses te berekenen en te publiceren. Naast grondstoffen en productie worden ook het gebruik en de afvalverwerking of recycling van de producten meegenomen.

Gedetailleerde informatie over de berekening

Om de CO2-besparing te bepalen, werd een gedetailleerde PCF van beide Marathon-modellen berekend en geëvalueerd met de „LCA for Experts“ software in overeenstemming met de huidige IPCC AR6 standaard (GWP 100, excl. biogene CO2).

Concreet is de studie volgens DIN EN ISO 14067 een „gedeeltelijke PCF“, die de totale hoeveelheid broeikasgassen beschrijft die door een band worden uitgestoten van de winning van grondstoffen tot het eindproduct („cradle-to-gate“) en wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. Dit omvat alle grondstoffen die minstens 5 massaprocent van het totale gewicht van de band uitmaken. Tegen 2025 moet de systeemgrens van de levenscyclusbeoordeling worden uitgebreid, zodat de volledige levenscyclus van het product van grondstof-winning tot recycling („cradle-to-cradle“) in kaart wordt gebracht en alle grondstoffen vanaf 1 massaprocent worden meegenomen.

Voor meer informatie over de Schwalbe Green Marathon, kun je terecht op de website.

 van