04-02-2011 - Surfen, Nieuws

SFH zet surfen op de agenda in Noord Holland!

Weer een succes voor de projectgroep surfbelangen (SFH en HSA). Op dit moment wordt er door de overheid gewerkt aan plannen om de kust tussen Camperduin en Den Helder te versterken met veel zand. Dit is vormt een directe bedreiging voor de huidige surfspots in de regio, maar zeker ook een kans. De projectgroep zal alle surfers vertegenwoordigen in dit project om onze belangen als surfers te behartigen. Nadat de ontwikkeling van de kustversterking met veel zand tussen Camperduin en Den Helder was opgemerkt door SFH is er door de projectgroep surfbelangen een zienswijze over dit project opgesteld. Het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier heeft daar positief op gereageerd. De input van de surfers wordt gewaardeerd. Na een overleg op 25 januari 2011 is de projectgroep een plek in de adviesgroep voor de kustversterking toegezegd.

De plannen zijn nog in de maak, maar het ziet er naar uit dat er veel zand wordt aangebracht voor de dijken en zeeweringen tussen Camperduin en Petten om de veiligheid van deze zwakke schakels te garanderen. De huidige surfspots zullen door deze zandsuppleties waarschijnlijk compleet anders worden, de strekdammen gaan verdwijnen. Daarnaast zal het strand van Callantsoog vermoedelijk veel breder worden. Wij gaan ons best doen om ondanks deze ontwikkelingen de schade te beperken en de surfomstandigheden zo optimaal mogelijk te houden. Surfrider Foundation Holland acts local with global strenght, en daarvoor hebben we de input van de locals nodig. Dus denk mee en laat van je horen! SFH is nog op zoek naar een local die ‘keeper of the coast’ wil zijn. SFH is afhankelijk van vrijwilligers voor ondersteuning met lokale kennis en contacten. Deze ogen en oren van de organisatie noemen wij ‘Keepers of the Coast’. Dus kom je uit omgeving Camperduin/Petten en zijn je surfspots je lief? Meld je dan bij SFH en help je surfspots te beschermen.

Voor meer informatie, vragen en input: http://surfriderfoundation.nl/

 van