14-02-2012 - Surfen, Nieuws

Stichting De Noordzee ontvangt 1 miljoen euro van Postcode Loterij

Stichting De Noordzee is zeer blij met de gulle gift van de Nationale Postcode Loterij. Stichting De Noordzee ontving tijdens het Goed Geld Gala 1 miljoen euro vanwege haar aanjagende en verbindende rol in de bescherming van ons grootste natuur en surfgebied: de Noordzee. 

De eenmalige bijdrage van 1 miljoen euro zet Stichting De Noordzee in voor een verdere transitie naar een volledig duurzame visserij, het weren van afval en plastic uit zee, het opruimen van de stranden en de realisatie van een robuust netwerk van beschermde gebieden en goede soortenbescherming van haaien, roggen en bruinvissen.

Meer informatie: www.noordzee.nl

 

 van