15-11-2010 - Surfen, Nieuws

Surfcondities op de Noord, Scheveningen.

De Nederlandse kust moet constant onderhouden worden om veiligheid tegen overstromingen te garanderen, deze maatregelen zullen de komende jaren ingrijpend zijn. Voor ons surfers biedt dit zowel bedreigingen als kansen. De Projectgroep Surfbelangen, bestaande uit Surfrider Foundation Holland (SFH) en de HSA, is opgericht om surf-belangen bij de mogelijke aanleg van een cruise-terminal bij Scheveningen Zuid te waarborgen. De projectgroep lobbyt nu voor de surfbelangen tijdens kust-ontwikkelingen in overleg met gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat en zet de belangen van surfers en surfscholen op de kaart. In dit bericht een korte evaluatie van de ontwikkelingen op de Noord in Scheveningen.

Scheveningen, de Noord
De HSA heeft in overleg met de gemeente en aannemer de zandsuppleties beinvloed om deze zoveel mogelijk te optimaliseren voor surfers. Surfreefs heeft een technische evaluatie uitgevoerd en feedback vanuit de projectgroep wordt tijdens de verdere evaluatie van dit project door de gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat meegenomen. Op- of aanmerkingen van surfers zijn dan ook welkom als input voor deze evaluatie!

Het algemene beeld is dat na de opspuitingen op de Noord de surfcondities enigzins verslechterd zijn. Met hoog water valt over het algemeen niet meer goed te surfen en er is een shorebreak ontstaan die gevaarlijk en lastig is voor surfscholen en beginners. Ook is de stroming sterker dan voorheen. Daar staat tegenover dat er tijdens laagwater en midtij mooie golven breken op de Noord. Wanneer er niet ingegrepen was door de projectgroep dan zou de Noord ook met laagwater, waarschijnlijk net als ter hoogte van de Keizerstraat, zelden surfbaar zijn geworden. De Projectgroep Surfbelangen, Surfreefs, aannemer en gemeente hebben toch weten te bereiken dat tijdens laagwater en midtij de Noord goed surfbaar is. Er zijn dan ook surfers, die vinden dat de condities verbeterd zijn. ‘De point’ die door plaatselijke extra zandsuppletie is aangelegd heeft zeker drie maanden een mooie golf opgeleverd, die langzaam minder werd. Het initiatief om voor ons surfers een mooie zandbank te maken wordt zeer gewaardeerd maar wij hadden graag wat langer van de golf gebruik gemaakt.

De golven ten noorden van de point zijn sterk verslechterd en minder surfbaar. Hopelijk komt daar snel weer verandering in, eind deze maand wordt namelijk ongeveer ter hoogte van ‘candypoint / pizzahut’ weer zand gesuppleerd en een nieuwe A-frame point aangelegd. Deze aanpassing kost de overheid niks extra’s en zal waarschijnlijk toch weer een aantal weken een mooie golf opleveren.

Ondanks de inspanningen van de projectgroep zijn de condities slechts tijdelijk verbeterd, maar als er niks was gebeurt dan was de gehele noord waarschijnlijk veranderd in een grote shorebreak. De projectgroep probeert de negatieve gevolgen van de opspuitingen zoveel mogelijk te voorkomen en negatieve gevolgen te compenseren.

De Zandmotor
Naast deze opspuitingen in Scheveningen staat ons ook veel extra zand te verwachten bij de aanleg van de Zandmotor ter hoogte van Ter Heide. De Zandmotor heeft naast de risico’s voor de bestaande spots ook een enorme potentie om geweldige golven te genereren. De wijze van aanleg zal bepalend zijn voor de optimalisatie van surfmogelijkheden. De projectgroep zit er bovenop om kansen te benutten en risico’s te ondervangen. SFH heeft een zienswijze ingediend en de projectgroep is nu in gesprek met Rijkswaterstaat en Provincie Zuid Holland om er voor te zorgen dat de belangen van surfers en surfscholen mee worden genomen in de besluitvorming, aanleg en beheer van de Zandmotor. Hierover eind deze maand meer.

Bron: Surfrider Foundation Holland

 van