30-09-2014 - Surfen, Nieuws

Surfspots Petten en Camperduin verdwijnen definitief – actie voor behoud!

Het lijkt erop dat er definitief geen compensatie komt voor het verlies van alle unieke surfspots bij Petten en Camperduin. Ondanks de goeie mogelijkheden om een ‘superbank’ te creëren wordt er een nu een minimale oplossing aangedragen. Surfrider Foundation Holland en de Holland Surfing Association vindt dit onacceptabel en gaan daarom op vrijdag 3 oktober actie voeren bij het Hoogheemraadschap!

Laat je horen en kom ook!
Vrijdag 3 oktober, 12:00 uur
Hoofdkantoor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bevelandseweg 1, Heerhugowaard
Bring your board & wetsuit!

Het Hoogheemraadschap heeft laten weten geen gehoor te geven aan de belangen van de Nederlandse surfers. Hierdoor lijkt er een definitief einde te komen aan de unieke surfspots tussen Camperduin en Petten. Om de kust te versterken en de veiligheid op peil te houden wordt momenteel bij de Hondsbossche en Pettemer  zeewering ca. 35 miljoen kuub zand opgespoten. Hierdoor worden nu alle unieke surfspots die voor deze dijk liggen begraven onder meters zand. SFH en de HSA hebben zich jarenlang ingespannen om de kustversterking te combineren met de belangen van de surfers. Compensatie in soortgelijke projecten  is een gebruikelijke oplossing, maar voor de surfers lijkt dit niet het geval.

Het Hoogheemraadschap Hollands wil momenteel een minuscule zandbank aanleggen die de surfomstandigheden iets zou kunnen verbeteren, maar waarschijnlijk voor slechts twee maanden. Deze compensatie is verwaarloosbaar en voor SFH en de HSA onacceptabel.

De afgelopen maanden zijn de surfers aan het lijntje gehouden en door een wijziging in de planning van de werkzaamheden lijkt hun kans op goede toekomstige surfgolven als zand door hun vingers weg te glippen. Het staat vast dat de huidige spots voorgoed worden begraven dat het een zo goed als onsurfbare situatie gaat opleveren.

Zowel de Holland Surfing Association als de Surfrider Foundation zijn diep getreurd om dit besluit. Een grote groep surfers is de afgelopen tijd zand in de ogen gestrooid, zij zien hun surfspot onder het zand verdwijnen.
Wij voelen ons niet serieus genomen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het ons niet tegemoet wil komen. Er zijn nog altijd voldoende mogelijkheden. Laat je daarom horen en kom in actie!

Informatie actie
Vrijdag 3 oktober, aanvang 12.00, start actie 12.30 uur (Bring your board & wetsuit!)
Locatie: Bevelandseweg 1 te Heerhugowaard (hoofdkantoor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

 van