10-11-2021 - Snowboarden, Nieuws, Skiën, Nieuws

VAUDE vanaf 2022 wereldwijd klimaatneutraal

Minder reclame – méér klimaatbescherming 
Antje von Dewitz op de wereldwijde klimaatdemonstratie in Friedrichshafen op 24 september 2021


Om de 1,5 graad-doelstelling te halen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot snel en drastisch omlaag. Outdoorbedrijf VAUDE draagt hieraan zijn steentje bij door vanaf 1 januari 2022 klimaatneutraal te worden. Daartoe compenseert het bedrijf zijn wereldwijde uitstoot van broeikasgassen volledig – en investeert bovendien datzelfde bedrag in de continue vermindering van de CO2-uitstoot. VAUDE verlaagt hiervoor het marketingbudget met ongeveer een half miljoen euro.    

Tot nu toe heeft VAUDE dure reclame ten gunste van duurzaamheid al vermeden – zo doet het bedrijf niet aan grote imago- en reclamecampagnes. En nu gaat VAUDE dus nog een stap verder. Antje von Dewitz, CEO van VAUDE: “We willen laten zien dat klimaatbescherming kan worden gefinancierd, als budgetten anders worden toegewezen. Als alle bedrijven bijvoorbeeld een deel van hun marketingbudget voor klimaatbescherming zouden inzetten, kunnen we enorm veel bereiken. Dat zou onze toekomst op deze planeet ons waard moeten zijn.”  

VAUDE sinds 2012 klimaatneutraal in Duitsland – vanaf 2022 wereldwijd 
VAUDE zet zich al vele jaren actief in voor klimaatbescherming. Sinds 2009 maakt de onderneming op het hoofdkantoor in Tettnang gebruik van 100 procent groene stroom, onder andere van zelf opgewekte zonne-energie. Sinds 2012 zijn het hoofdkantoor en alle daar geproduceerde producten klimaatneutraal. Vanaf 2022 gaat dat dus gelden voor alle VAUDE-producten die wereldwijd worden geproduceerd. 

Alle (nog) onvermijdelijke klimaatschadelijke emissies worden momenteel gecompenseerd door een klimaatbeschermingsproject in Vietnam. Maar voor VAUDE is het daadwerkelijk verminderen van uitstoot nog belangrijker dan compensatie. Momenteel wordt het grootste deel van die uitstoot bij VAUDE gegenereerd in de wereldwijde supply chain. Hilke Patzwall, MVO-manager bij VAUDE: “Er liggen nog een aantal grote uitdagingen voor ons. We weten dat het grootste deel van onze broeikasgasuitstoot ontstaat bij onze leveranciers bij de vervaardiging van de materialen voor onze producten. Om die uitstoot op grote schaal te kunnen verminderen, is dus dringend een energieomslag nodig in de productielanden.”   

Om de uitstoot verder omlaag te brengen, zet VAUDE zich onder andere in voor het principe van de recycling. Door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het recyclen van materialen, worden namelijk fossiele hulpbronnen bespaard en de CO2uitstoot verminderd. Ook ondersteunt VAUDE haar wereldwijde productiepartners bij het overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Zo voerde de organisatie in samenwerking met het Bondsministerie voor Economische Ontwikkeling (BMZ) al in 2015 trainingen uit over energiebeheer in een pilotproject met leveranciers van textielmaterialen, waardoor onder andere jaarlijks méér dan 18 miljoen kilowattuur aan energie kan worden bespaard bij de productie.  


Lees er hier meer over: www.vaude.com

 van