08-01-2014 - Mountainbiken, Nieuws

Toertochten worden mogelijk duurder in 2014

De mogelijkheid bestaat dat toertochten vanaf dit jaar duurder worden. Het is gebleken dat de belastingdienst van de organisatoren eist dat zij voortaan het hoge BTW tarief van 21% gaan toepassen voor toerfietstochten. Dit is natuurlijk een groot verschil met het gebruikelijke tarief van 6% dat voor vele buitensporten gehanteerd wordt.

Voor de verenigingen betekent dit dat zij een groot gedeelte van de inkomsten dus voortaan af moeten gaan dragen aan de fiscus. De NFTU verwacht dat de verenigingen dit vervolgens zullen doorberekenen wat er ongetwijfeld toe leidt dat de prijzen voor deelnemers gaan stijgen.

”Vanwege onduidelijkheid in de richtlijnen in het Sportbesluit blijkt er discussie mogelijk of verenigingen en stichtingen over hun inschrijfgelden voor tochten 6% of 21% belasting moeten betalen”, stelt de toerfietsunie NTFU. ”De bepaling van het tarief hangt af van de vraag of de activiteit georganiseerd wordt vanuit een sportaccommodatie. Toerfietstochten, maar bijvoorbeeld ook wandeltochten en schaatstoertochten, maken gebruik van openbare ruimtes zoals wegen en bossen. Volgens de omschrijving in het Sportbesluit gelden deze ruimten als sportaccommodatie als ze ‘gereserveerd’ zijn voor sport. In de praktijk blijkt dat inspecteurs de routes van toerfietstochten niet als sportaccommodatie aanmerken en dus het hoge belastingtarief van 21% toepassen”.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, ging ook nog even kort in op het nieuws over de toertochten: “Het moet toch mogelijk zijn om heldere regels met elkaar af te spreken zodat ook die meer dan 3000 toerfietstochten onder het lage BTW-tarief vallen. We kunnen veel winnen met sport, op allerlei gebied. Sport duurder maken helpt daar niet bij.”

Bron: NFTU

 van