07-12-2018 - Mountainbiken, Nieuws

Mountainbike Card Zuid-Limburg

Mountainbikers kunnen de aanleg van mountainbikeroutes vanaf nu ondersteunen door de MTB- Card Zuid-Limburg aan te schaffen. Daarmee worden ze donateur van de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). MOZL vormt de spil binnen de Zuid-Limburgse MTB-wereld en is hét aanspreekpunt voor mountainbikers, verenigingen, overheden, grondeigenaren en natuurorganisaties. De MTB-Card Zuid-Limburg wordt eind 2018 gelanceerd. MOZL heeft de ambitie om het aantal ritten de komende jaren te laten groeien naar 100.000 hetgeen een positieve impuls voor het toerisme en de economie is. Dat kan echter alleen langs de reeds uitgezette lijnen van het scheiden van de recreatiestromen in de natuur en het in acht nemen van diezelfde natuur.

Met de aanschaf van deze card en de unieke framesticker, die men kan afhalen bij de VVV-winkels en geselecteerde fietsenzaken, ondersteunen de mountainbikers, die gebruik maken van de mountainbike paden in Zuid-Limburg, de werkzaamheden en vernieuwingen die door MOZL samen met de mountainbikeclubs en verenigingen worden gerealiseerd.

 

MTB-card

De MTB-Card Zuid-Limburg is voor 10 euro te koop via het online Tickli-systeem van de VVV ZuidLimburg. De opbrengsten komen ten goede aan het ontwikkelen, onderhouden en laten groeien van de mountainbikeroutes in Zuid-Limburg. Die routes, op dit moment 450 kilometer aan singletracks, wegen en paden, worden jaarlijks door 300 vrijwilligers onderhouden. Zij besteden elk jaar in totaal 7.000 manuren aan de aanleg, onderhoud en vernieuwing van de routes.

Met de extra impuls uit de opbrengsten van de MTB-Card Zuid-Limburg hoopt MOZL het routenetwerk in Zuid-Limburg verder te vernieuwen en te moderniseren. “Limburg liep zo’n twintig jaar geleden voorop met zijn unieke mountainbikeroute netwerk over heuvels en door dalen. De laatste jaren zijn we echter ingehaald door andere regio’s met unieke concepten, routes en fun elementen. Wij moeten als Zuid-Limburg blijven innoveren en vernieuwen om de mountainbikers, die jaarlijks 70.000 ritten rijden, te blijven enthousiasmeren. Zo blijven zij ook de volgende jaren gebruikmaken van het routenetwerk,” aldus MOZL-voorzitter Ger Wagemans.

 

MTB-card

 

Het grensoverschrijdende economische belang van de sport en recreatie gaat hierbij hand in hand met het beschermen van de unieke flora en fauna in Zuid-Limburg. MOZL onderhoudt goede contacten met grondeigenaren, belangenverenigingen en natuurbeheerders.

De Provincie Limburg heeft recentelijk aan MOZL een subsidie toegekend van 200.000 euro voor de aanleg van nieuwe en de aanpassing en verbetering van bestaande mountainbikeroutes. Met deze bijdrage, de bijdragen van enkele gemeenten, opbrengsten uit de MTB-Card Zuid-Limburg en sponsoring van het bedrijfsleven is MOZL voornemens de komende jaren ongeveer 115 kilometer vernieuwde en uitdagende mountainbikeroutes te realiseren.

Meer informatie kan je vinden op de website van Molz.

Link naar Tickli.

Mountainbike Card

 van