24-11-2014 - Nieuws, Wielrenblad

SKS Germany is ‘Gezinsvriendelijk bedrijf’

Voor het derde achtereenvolgende jaar daagde de Duitse Kring Hochsauerland voor economische ontwikkeling, samen met het Competentiecentrum Vrouw & Beroep, bedrijven uit om zich te laten beoordelen op gezinsvriendelijkheid.

SKS Germany pakte de handschoen op en mocht medio november jl. het certificaat ‘Gezinsvriendelijk bedrijf’ in ontvangst nemen. Josef Levermann, HR-Manager van SKS Germany: “Als familiebedrijf geloven wij in de kracht van langdurige arbeidsrelaties en hebben dat ook opgenomen in onze bedrijfsmissie. Deze certificering bevestigt het goede werk dat wij daarvoor verrichten en prikkelt ons om het in de toekomst nog beter te doen.”

Aan de erkenning ‘Gezinsvriendelijk bedrijf’ ging een maandenlang certificeringsproces vooraf. Dat begon met een selfcheck-applicatie, waarmee SKS Germany haar gezinsvriendelijkheid zelf in beeld kon brengen. Daarna volgde een bezoek van een onafhankelijke commissie, waarbij alle door SKS Germany opgegeven regelingen werden beoordeeld. Inclusief een aantal persoonlijke interviews met medewerkers en het management over het thema gezinsvriendelijkheid. Daaruit bleek dat SKS Germany geen star pakket van regelingen aanbiedt, maar steeds probeert om met individuele maatoplossingen te komen voor haar medewerkers. Voor jonge moeders zijn er bijvoorbeeld telewerkbanen gecreëerd, zodat zij vanuit huis kunnen werken. Ander voorbeeld is het flexibel omgaan met arbeidstijden in bepaalde gezinssituaties, zoals de werknemer die langdurig mantelzorg moet verlenen aan een ziek familielid of het gezin dat tijd vraagt voor een adoptie.

P1000682

Ook drie ‘impuls-evenementen’ waren onderdeel van het certificeringsproces. Daarin verdiepte het management van SKS Germany zich met andere betrokken bedrijven in het thema en schetste zij het ideale profiel van de gezinsvriendelijke onderneming. Josef Levermann: “Bij gezinsvriendelijkheid ben je snel geneigd om aan jonge gezinnen met kinderen te denken. Maar in deze drie sessies werd duidelijk dat vooral ook andere gezinszorg een rol speelt. Zo ontstond het concept van ‘verpleegtijd’ voor werknemers. Belangrijk daarbij is wel dat werknemers worden gestimuleerd om dergelijke privéomstandigheden te delen met hun leidinggevende.”

Het certificeringsproces richtte zich niet alleen op de huidige situatie, maar ook op mogelijke verbeteringen. Levermann: “Wij willen als SKS Germany een aantrekkelijke en moderne werkgever zijn en blijven. Dat motiveert onze bestaande werknemers maar bepaalt ook ons imago naar buiten, naar toekomstige werknemers. Belangrijke basis daarbij is om nauwe persoonlijke banden met je eigen mensen te onderhouden. Pas als je weet wat er speelt, kun je er gericht op inhaken.”

De conclusie: SKS Germany verdient het predicaat Gezinsvriendelijk bedrijf!

 

 van